Har Dina sekreterare svårt att skriva ut diktat, för
att den svenska som talats in, är alltför bristfällig?

Klagar Dina patienter på att de inte förstår vad
doktorn säger?

Uppstår det ofta språkförbistring på sammanträden
och konferenser?

Lös problemen på samma sätt som man löst dem
på bl.a. Geriatriska Kliniken på Södertälje Sjukhus!

Där har man erbjudit läkare med utländsk bakgrund
arbetsplatsförlagd undervisning i skräddarsydd svenska,
enskilt, eller i grupp. De goda språkresultaten har inte
låtit vänta på sig!